Chưa có đánh giá nào
20 bài thơ
Tạo ngày 31/12/2023 15:46 bởi tôn tiền tử
Tập thơ thiếu nhi Mầm bé (NXB Kim Đồng, 1974).