Sớm mai mở tung cửa
Chào trời xanh bao la
Đón gió thơm vườn hoa
Đón tiếng chìm lảnh lót
Đón ánh sáng chan hoà.

Gian nhà vương bóng tối
Ánh ngày vào bỗng tan.
Vệt nắng soi qua cửa
Như một dải lụa vàng.
Chiếc gương, mờ ngái ngủ
Khoe khuôn mặt sáng choang.

Chú mèo lười bừng dậy
Co chân nhảy bổ choàng.
Hây hây cơn gió thổi
Đùa chơi chiếc riềm màn.

Cuốn vở dày trắng muốt
Gió mở, mở từng trang.
Tranh gà tươi sắc đỏ
Vỗ cánh chực gáy vang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]