Như lợi em bé
Buổi đầu nứt răng
Từ trong khe đất
Nhú những mầm măng.

Vút thẳng măng lên
Như trong huy hiệu
Như tuổi đội viên
Khăn màu hoa lựu.

Lưa thưa lá nhú
Đã nhiều mấy đâu
Mà măng để chỏm
Chùm con đỉnh đầu?

Búp măng mập nhọn
Có giống cây chông
Hay viên đại bác
Canh trời mênh mông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]