Cá chép đề mùa xuân
Cá mè sinh mùa hạ
Cá mè đẻ ngược dòng
Năm một lần vất vả.

Chép đẻ ngày xuân mát
Ít nói năng, sống lâu
Nếu ai đừng vội bắt
Nó to bằng cái đầu

Cá chép và cá mè
Cá trắm và cá rô
Vây con mềm đuôi phướn
Vây con sắc răng cưa...

Bé cũng tập nuôi cá
Trong cái bình sâu sâu
Mắt lờ đờ, miệng há
Cá nghĩ ngợi gì đâu...

Bé cũng nghĩ đi đâu,
Quên học bài: mẹ mắng.
Cá bỗng vội trồi đầu
Hớp một vòng ánh nắng.


Xã Vũng Lăng, 19-9-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969