Mây xanh là chị
Mât trắng là em
Bay suốt ngày đêm
Đẹp trời cha mẹ...

Kề tai, thỏ thẻ
Chị kể em nghe
Những ngày thơ bé
Thơm như nắng hè

Vàng tiếng ve ve
Đỏ cành phượng vĩ
Xanh màu mắt chị
Trắng tà áo em.

Thật mỏng thật mềm
Không ngừng không nghỉ
Bay suốt ngày đêm
Mây em là chị.

Thương trời cha mẹ
Mưa nắng dãi dầu
Đừng quên em nhé
Mây không đổi màu!


8/1998