13.00
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1442) thơ ngụ ngôn (266)

Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2008 09:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/05/2009 03:15

L’âne vêtu de la peau du lion

De la peau du Lion l’Âne s’étant vêtu
Etait craint partout à la ronde,
Et bien qu’Animal sans vertu,
Il faisait trembler tout le monde.
Un petit bout d’oreille échappé par malheur
Découvrit la fourbe et l’erreur.
Martin fit alors son office.
Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice
S’étonnaient de voir que Martin
Chassât les Lions au moulin.

Force gens font du bruit en France
Par qui cet apologue est rendu familier.
Un équipage cavalier
Fait les trois quarts de leur vaillance.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Khoác da sư tử vào người
Lừa làm đây đó rụng rời, hoảng kinh
Oai Lừa chẳng đáng một trinh
Mà xui thiên hạ giật mình sởn gai
Chút tai rủi ló ra ngoài
Khiến Lừa lộ tẩy, thòi lòi mưu gian
Thế là lập tức gậy phang
Người không biết chuyện, ngỡ ngàng, lạ thay
Hùng sư oai vệ thế này
Gậy xua về với cối xay, ai ngờ!

Lắm ông tiếng nổi như gò
Ngẫm theo chuyện ấy cũng trò Lừa thôi
Ngựa, xe, gia tướng trong ngoài
Khoác cho cái vế cái vai anh hùng


Nguồn: Ngụ ngôn Esope

Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Con lừa kia đội da sư tử
Khắp một vùng tưởng dữ đều kinh
Tuy rằng là vật đáng khinh
Mà ai cũng sợ oai linh con lừa
Rủi phải khi tai thò một mẩu
Lòi ngay ra điên đảo khi man
Chó kia chạy đuổi sủa ran
Làm cho ai nấy nổi cơn tức cười
Cách giả hình mấy người đã biết
Thấy mãnh sư chạy riết trong đồng
Thì ai cũng lấy lạ lùng
Mãnh sư để chó đuổi cùng thế nhưng?
Xét lắm kế lẫy lừng trong cõi
Cũng chẳng qua giả dối như lừa
Nghênh ngang hống hách gió mưa
Chẳng qua đội lốt để lừa người ngây


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Lừa đội da sư tử

Một con Lừa đội da Sư tử
Khắp một vùng muông thú đều kinh
Tuy Lừa nhút nhát hiền lành
Mà người cả một kinh thành sợ oai
Nhưng vô phúc thò tai một mẩu
Khiến người ta biết cậu gạt đời
Xúm vô đánh đập tơi bời
Ai không biết chuyện kêu trời: "Lạ sao?
Một Sư tử to cao như vậy
Mà bọn này xúm lại đả thương"

Mấy anh tài đức tầm thường
Tùy tùng rầm rộ thổi phồng anh lên
Thùng không thường vẫn vang rền


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Minh Ký

Con lừa mặc lốt con sư tử

Lốt da Sư tử lừa mang,
Lung lăng khắp xóm, dọc ngang một mình.
Ai ai trông thấy chẳng kinh!
Tuy là si ngốc, chúng tin trí tài.
Rủi thì tai ló ra ngoài,
Tỏ tuồng gian giảo, bày loài giả danh.
Tại mình sanh sự sự sanh!
Kẻ chăn bắt đặng, khó lành được vay!
Đuổi lùa vô chỗ cối xay,
Ngày đêm xay bột, hết tay ngang tàng.
Ngay tình khôn biết mưu gian!
Ngỡ là sư tử, nào bàn Lừa đâu.


Nguồn: Trương Minh Ký, Fables de la Fontaine. Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ, Nhà in Guilland et Martinon, 1884
Chưa có đánh giá nào
Trả lời