Như chim gõ kiến
Bám dọc thân tre
Ồ, chú thợ điện
Đu mình tài ghê!

Quần áo chú xanh
Màu xanh xanh thế
Bàn tay chú khoẻ
Bóp cong gọng kìm.

Hoa sứ bắc lên
Trắng hai vai cột
Dây điện từ đất
Chú căng ngang trời.

Cháu đứng quên chơi
Ngắm nhìn chú mãi...


Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997