Đối chiếu với bản gốc của bài thơ do chính tác giả đăng trên blog của mình (http://vuongtrong.vnweblogs.com/post/4186/43698), bài thơ trên cần phải sửa những từ sau cho chính xác hơn :
1. Câu thứ 4 từ trên xuống : "Cặp ba lá,đường ngôi nghiêng mái đầu" sửa lại : "Cặp ba lá sáng, ngôi nghiêng mái đầu"
2. Những câu : "Rồi yêu, rồi lập gia đình / Quê nhà tình Chị giữ đành không vơi " sửa lại: "Rồi yêu, rồi lập gia đình / Quê nhà tình Chị giữ dành không vơi "
3. Câu : "Dù thư phòng viết một lời / Em về, Chị vẫn là người Chị xưa " sửa lại: "Không quen thương nhớ gửi lời / Em về, chị vẫn là người chị xưa "

hoctrotruonghuyen