Sinh nhật có lời chúc
Sinh nhật có hoa hồng
Sinh nhật có nến thắp
Và bạn bè rất đông

Tên em ghi trên bánh
Mới trịnh trọng làm sao!
Em ngắm hoài không chán
Chẳng muốn ăn tí nào!

Sinh nhật có quà nữa
Mở quà mỏi cả tay
Nhưng đừng ai giúp nhé
Vất vả chút cũng hay!

Em đã thêm một tuổi
Em thấy... vẫn vậy thôi:
Sáng sáng em tới lớp
Vẫn học và vẫn chơi.

Thế mà mẹ cứ nói
Em đã lớn thêm rồi!
(Sinh nhật... Rồi sinh nhật
Em lớn lên ... tận trời?!)


Cô Thuỵ Anh viết tặng bé Hà.

Nguồn: Thuỵ Anh, Ngày xưa, ngày nay, ngày sau..., NXB Trẻ, 2014