Trời mưa, trời gió
Ông mang cái vó
Bố vác cái nơm
Đi đơm con cá

Mẹ ngồi khâu vá
Bà bện chổi rơm
Chị thì nấu cơm
Cún ngồi trông cổng

Đám mây ướt sũng
Chẳng buồn rong chơi
Con mướp ngủ lười
Cuộn khoanh trong bếp

Ê a Tí học:
“Một bọc ngô rang
Một sàng cơm nếp
Một thếp bánh dày
Một khay khoai mật…”

Nhì nhằng chớp giật
Có giỏ cá đầy
Cái bếp trưa nay
Tha hồ bày cỗ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]