Hai chú hổ nhỏ
Ngồi an ủi nhau:
- Mẹ sắp về tới
Không còn lâu đâu

Áp tai liếm láp
Chải lông thật mềm
Sửa soạn đón mẹ
Cũng vừa hết đêm

Tiếng gầm dữ dội
Phía núi xa xôi
"Mẹ mình gọi đấy
Dịu dàng quá thôi!!!"


Nguồn: Thuỵ Anh, Mẹ hổ dịu dàng, NXB Trẻ, 2014