13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bùi Vợi (61 bài)
- Hoàng Trúc Ly (39 bài)
- Hoài Khanh (3 bài)
- Phạm Trọng Cầu (2 bài)
- Nguyễn Quân (19 bài)
Tạo ngày 21/07/2018 08:00 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/07/2018 08:01 bởi hongha83
Phan Duy Đồng (1933-) là nhà thơ hiện đại Việt Nam, quê ở Hà Tĩnh. Ông chuyên sáng tác mảng văn học thiếu nhi.

Tác phẩm:
- Lời tin yêu (thơ in chung), Phan Duy Đồng - Duy Thảo, NXB Nghệ Tĩnh, 1975
- Đi trên một dây (thơ), Phan Duy Đồng, NXB Văn học, 1999
- Đom đóm vườn nhà (thơ), Phan Duy Đồng, NXB Phụ nữ, 2005
- Một mái nhà chung (thơ in chung), Định Hải - Phan Duy Đồng - Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018