Ếch sống bằng mùa thu
Đừng chê ếch đáy giếng
Thoáng nghe ếch lên tiếng
Trời đổ mưa tối mù

Ếch nằm sâu đáy giếng
Mới thấy hết mùa thu
Xanh ngăn ngắt ống lù

Từ vòm sâu đáy giếng
Ếch lên với ruộng đồng
Nghe đằng sau tiếng ếch
Lúa uốn cong cầu vồng


Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018