Nguyễn Quân (1933-) là nhà thơ, người làng Xuân Hoà, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Được nhận các giải thưởng của trung ương và địa phương.

Tác phẩm:
- Đau đáu khoảng trời xanh
- Nợ và duyên
- Vầng trăng khuyết
- Ngọn đèn tắt
- Em đến cùng mùa xuân

 

Em đến cùng mùa xuân