Mùa hè ngủ trong bóng cây
Bóng lá chờn vờn trăn trở
Con ve chừng như tức thở
Thỉnh thoảng ré lên khàn khàn
Cây bầu dè dặt leo giàn
Chiếc lá rùng mình quăn lại
Mùa hè lặn vào trong trái
Quả mít phảng phất hương thơm
Mùa hè ăn lưng bát cơm
Củ khoai vừa bùi vừa ngọt
Mùa hè nắng rang đất bột
Cây cau đo bóng nắng tròn
Mùa hè hạt thóc khô giòn
Con gái rám da bánh mật
Mùa hè giấc ngủ đánh mất
Mải chơi trăng sáng ngoài vườn


Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018