Mùa hè con chim chiền chiện
Ríu ra ríu rít vang đồng
Chốc chốc từ bờ lúa chín
Giật mình bay vút lên không

Dưới đất xây nhà chim sống
Nhà chim có chật, không sao
Nhưng chim cần bầu trời rộng
Cho những bài ca bay cao


Nguồn: Góc trời tuổi thơ (Tập thơ viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả thế giới), Thái Bá Tân dịch, NXB Lao động, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)