Em vẽ chân dung chú hổ
Mèo nhà liếc mắt nhìn qua
Mèo ngỡ như mình đứng đó
Oai phong lẫm liệt thế à!

Nhìn mèo em hình dung hổ
Ô hay! Hổ giấy đó mà
Mèo rung rung râu rủ hổ
Có về bắt chuột đồng ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]