Người chiến sĩ giao liên
Đi khắp miền đất nước.
Rừng nào, anh cũng thuộc,
Núi nào, anh cũng qua.
Ngày ngày, trên đường xa,
Anh mở lối thông thương,
Lặn lội trong đêm sương,
Anh không nề gian khổ.
Mồ hôi anh đã đổ
Trên khắp các nẻo đường.
Hy sinh vẫn coi thường,
Góp phần vào chiến thắng.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977