Em ở cao nguyên
Mênh mông đồi núi
Trong veo con suối
Trong ngần tiếng chim

Em ở cao nguyên
Trà xanh biêng biếc
Cà phê trĩu cành
Bốn mùa tươi xanh

Em yêu cao nguyên
Tình yêu của núi
Yêu từng tiếng chim
Yêu từng con suối

Em yêu cao nguyên
Âm vang ngày hội
Bên tiếng cồng chiêng
Buôn làng rộn rã
Niềm vui khắp miền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]