Thân em nhỏ bé tí ti,
Các bà, các chị, em thì ở tay.
Em đi, em lại suốt ngày,
Quần quần, áo áo, em may cho người.
Áo dày, áo mỏng tuỳ thời,
Áo dài, áo ngắn, tuỳ người ưng may.
Công trình xiết kể bấy nay,
Áo nào cũng bởi tay này làm ra.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977