Mùa xuân ơi hãy về!
Mang thêm nhiều nắng ấm
Cho khắp nẻo làng quê
Nở bừng nhiều hoa thắm

Cho con ong làm mật
Cho con én tung trời
Cho dòng sông trong vắt
Êm đềm con thuyền trôi

Cho em thêm tuổi mới
Được nhiều lộc đầu năm
Thêm áo quần mới nữa
Cùng anh đi hội xuân

Cho chim non vỗ cánh
Ríu rít khung trời mơ
Xua mùa đông giá lạnh
Mùa xuân ơi hãy về!