Vành trăng non cong hoắt
Mới nhú sừng nghé bông
Giờ đã tròn vành vạnh
To như chiếc mâm đồng.

Chiếc đèn trời toả sáng
Chú Cuội vui xách chơi
Thâu đêm gió không tắt
Lơ lửng mà không rơi.

Dưới trăng mẹ nhanh cuốc
Sâu thêm hào giao thông
Khắp làng quê sáng rõ
Bụi tre ngà gió rung.

Chiếc đầu sư tử khoẻ
Đang rập rình vờn trăng
Bầy em vui múa hát
Đẹp tươi như chị Hằng.

Người ngồi quanh sân rộng
Nở những ánh trăng cười
Giữa lòng sân tròn sáng
Ngỡ trăng vừa xuống chơi.

Giữa lòng sân em múa
Trải sóng làn lụa bay
Lòng vui say cứ ngỡ
Múa trên trăng tròn đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]