gió đi lơ ngơ
gò đá bơ vơ
chả có lá gì
cho gió ru mơ


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013