Thỏ con múa đẹp
Nên được quay phim
Hôm nay thấy mình
Múa trên màn ảnh
Thỏ con ngơ ngẩn
Quay hỏi bạn bè:
- Mình với thỏ kia
Thỏ nào thật nhỉ?