一百五日夜對月

無家對寒食,
有淚如金波。
斫卻月中桂,
清光應更多。
仳離放紅蕊,
想像嚬青蛾。
牛女漫愁思,
秋期猶渡河。

 

Nhất bách ngũ nhật dạ đối nguyệt

Vô gia đối hàn thực,
Hữu lệ như kim ba.
Chước khước nguyệt trung quế,
Thanh quang ưng cánh đa.
Tỷ ly phóng hồng nhị,
Tưởng tượng tần thanh nga.
Ngưu Nữ mạn sầu tứ,
Thu kỳ do độ hà.

 

Dịch nghĩa

Tiết Hàn thực tới trong hoàn cảnh không nhà (ở nhờ),
Nước mắt ứa như sóng vàng.
Giá như đốn bỏ đi được cây quế trên mặt trăng,
Ánh sáng hẳn sẽ toả ra được nhiều hơn.
Nhị hoa màu hồng của chia ly,
Tưởng tượng như những mày xanh đang nhíu.
Ngưu Lang và Chức Nữ đang nhớ nhau buồn bã,
Vì đã đến hẹn mùa thu, mà chưa có cầu qua sông.


Bài thơ này làm vào tiết hàn thực năm Chí Đức thứ 2 (757) khi đang bị giặc bắt, tiêu đề có nơi chép là Hàn thực nguyệt 寒食月. Ngày thứ 105 ở đây là tính từ khi Đỗ Phủ ly biệt vợ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Không nhà, qua tiết đẹp
Có lệ tưới đêm xuân
Chặt quách cây đa bóng
Trăng thêm sáng mấy phần
Đèn mờ, hoa đỏ nở
Lòng nghĩ, mày xanh nhan
Ngưu, Nữ can chi tủi
Qua sông năm một lần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiết hàn thực tới, không nhà,
Sóng vàng nước mắt chảy ra đầm đìa.
Trong trăng, chặt được quế kia,
Sáng, còn rực rỡ tràn trề gương nga.
Nhị hồng thưa ở trong hoa,
Tưởng rằng ly biệt người ta chau mày.
Ngưu Lang, Chức Nữ sầu đầy,
Sông Ngân, Thu tới nơi này hẹn nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Không nhà, tiết hàn thực,
Nước mắt như sóng vàng.
Trên trăng, chặt quế được,
Ánh sáng, ắt thấy tăng.
Nhị hồng bầy phơi phới,
Mày ngài tưởng như nhăn.
Ngưu, Nữ buồn day dứt,
Đợi thu, rồi sẽ sang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang không nhà lại nhằm Hàn thực
Nước mắt tràn như đợt sóng vàng
Phải chi đốn quế trên trăng
Hẳn là ánh sáng sẽ vằng vặc hơn
Và như thế nhị hồng tan tác
Tưởng tượng như mày biếc đang nhăn
Ngưu lang Chức nữ buồn lòng
Hẹn thu đã đến qua sông chưa cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đang khi Hàn thực không nhà
Ròng ròng nước mắt tuôn sa sóng vàng
Giá như chặt quế thềm trăng
Hẳn là ánh sáng sẽ tăng bội lần
Chia ly màu sắc nhị hồng
Tưởng như đang lúc mày xanh nhíu buồn
Ngưu Lang, Chức Nữ sầu thương
Hẹn mùa thu đến chưa đường qua sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới nay Hàn thực cảnh không nhà,
Nước mắt như triều vàng ứa ra.
Giá đốn trên trăng cây quế được,
Ánh soi hẳn toả được nhiều ra.
Nhị hoa hồng sắc màu ly biệt,
Tưởng tượng những mày xanh nhíu mà.
Ngưu, Chức nhớ nhau đang khổ sở,
Mùa thu đến hẹn chưa cầu qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời