Mùa hè hoa rau muống
Tím lấp lánh trong đầm
Cơn mưa rào ập xuống
Cá rô rạch lên sân.

Mùa hè nắng rất vàng
Bãi cát dài chói nắng
Con sông qua mùa cạn,
Nước dềnh rộng mênh mang

Mùa hè sáng niềm vui
Sau bao ngày gắng sức
Bài thi đỏ điểm mười
Long lanh bao ánh mắt!


Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002