Cả khu vườn mênh mông
Sao chỉ toàn nhà nhỏ?

Nhà của chị kiến gió
Cuộn trong tàu lá khoai
Ụ đất – anh kiến lửa
Xây thành luỹ đến oai!

Xén tóc thuê cây ổi
Mở cửa hiệu thời trang
Bác bọ ngựa luyện kiếm
Vun vút trên cành xoan.

Riêng mấy bạn đom đóm
Thích làm nhà gần ao
Đêm giăng đèn mở hội
Thắp lên ngàn ánh sao.

Mặt đất gieo sự sống
Bầu trời nâng cánh bay
Mắt tớ nhìn xa tít
Tớ xây nhà trên mây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]