Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ, 2 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 03/07/2005 19:31 bởi Vanachi
Trương Minh Ký có biệt hiệu là Thế Tải, sinh ngày 23-10-1855 tại Gia Định, là học trò của Trương Vĩnh Ký. Ông thông Hán và giỏi Pháp văn, làm thông ngôn cho nhà cầm quyền Pháp, cộng tác với Trương Vĩnh Ký trên tờ Gia Định báo, Thông loại khoá trình cũng như viết sách dạy Pháp văn.

Trương Minh Ký không được người ta chú ý nhưng vừa là môn đệ, vừa là người cộng tác thân cận với Trương Vĩnh Ký, xét qua văn nghiệp, cũng xứng đáng dành cho ông một chỗ đứng trong các nhà văn tiền phong chữ quốc ngữ. Ông hành văn cũng bình dân, mộc mạc như Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của, chuyên dịch chữ Hán ra quốc ngữ và sử dụng văn vần nhiều hơn văn xuôi.

Ông có được ân thưởng:
- Huy chương Hàn Lâm Viện Pháp quốc (Officier d’académie)
- Kim Khánh bội tinh của Nam triều và Hoàng gia Cam B…

 

Thơ dịch tác giả khác