Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 00:17

Phú bần truyện thiệt tiếng tây,
diễn ra quấc ngữ cho bầy trẻ coi.
Xấu xa lánh, tốt học đòi,
nhờ gương người trước đặng soi mình rày.
Đều nghi rủi, té ra may;
cho hay muôn sự ở tay Thợ-trời.


Nguồn: Trương Minh Ký, Phú bần truyện diễn ca, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896