Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/04/2022 22:36 bởi tôn tiền tử
Vũ Công Tự 武公字 (1855-1920) tự Kế Chi, hiệu Tinh Hải ngư nhân và Trúc Thôn, sinh ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là thành phố Nam Định, là chiến sĩ trong phong trào Cần Vương. Ông là con trai thứ ba của tiến sĩ Vũ Công Độ 武功度 (1805-?) nên tuy thi hương không đỗ, nhưng Vũ Công Tự vẫn được vào học trường Quốc Tử Giám ở Huế nhờ có chân ấm sinh. Đến khi anh rể là Trần Bích San làm tuần phủ Hà Nội, ông ra giúp việc cho anh rồi cho cha, khi Vũ Công Độ được cử làm Bố chính Bắc Ninh và Hải Dương.

Năm 1885, sau cuộc tấn công quân Pháp ở Huế thất bại, vua Hàm Nghi xuất bôn rồi ban dụ Cần Vương, Vũ Công Tự liền cùng với Bố chính về hưu là Bùi Công Kỳ, cử nhân Võ Huy Sĩ và một nhóm văn thân trong tỉnh chiêu mộ quân dũng, rồi tuyên bố chống Pháp đến cùng. Mãi đến năm 1906, Vũ Công Tự…