Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 22/08/2020 16:33 bởi tôn tiền tử
Đoàn Chí Tuân (1855-1897) hay Đoàn Đức Mậu, hiệu là Bạch Xỉ, sinh tại làng Hoà Ninh, nay thuộc xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình Nho giáo, trở thành thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 tại Việt Nam. Ông đã từng xưng danh hiệu Long Đức hoàng đế để kế tục vua Hàm Nghi chống Pháp nhưng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi và cuối cùng thất bại.

Tuy nổi tiếng thông minh có tài và được đi học từ nhỏ nhưng chưa từng qua khoa cử. Khi Pháp xâm lược, ông đi nhiều nơi, tìm kết giao với những người cùng tư tưởng chống Pháp. Khi nhà Nguyễn ký hoà ước với Pháp, ông tỏ ra bất mãn nên quyết định không bao giờ đi thi, bỏ bút sách và đi học võ mưu cứu nước. Năm 1885, Huế thất thủ, ông ra đón xa giá vua Hàm Nghi để xin theo giúp…