12.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/02/2014 21:20 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/02/2014 22:28 bởi hongha83
Vũ Thiện Đễ 武善弟 (1854–1916) tự Thuận Trai 順齋, hiệu Trang Khải 莊啟, quê làng Bách Cốc, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay là thôn Bách Cốc, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Ông đỗ Cử nhân khoa Tân Mão (1891), đỗ Phó bảng khoa Nhâm Thìn (1892), trải giữ các chức Tri phủ Thanh Hà, Binh bộ Tham tri, Tuần phủ Hà Nam – Ninh Bình, Tổng đốc.

Tác phẩm:
- Thuận Trai thi tập 順齋詩集
- Vũ gia tiện dụng yếu lãm 武家便用要覽 (gồm tập thượng Hữu bệnh tự liệu và tập hạ Trạch cát thông dụng)