Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 26/10/2021 23:52 bởi Vanachi
Nguyễn Cẩn (1854-1934) hiệu Hương Khuê, người làng Du Lâm, huyện Đông Ngàn, nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là cháu ba đời của Nguyễn Án 阮案 (1770-1815). Ông đỗ cử nhân năm 1879 đời Tự Đức, làm quan đến Tuần phủ Quảng Yên, tức tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Ông là tác giả nhiều bài thơ chữ Hán, là một trong những nhà thơ xuất sắc cuối thời Nguyễn, đầu thế kỉ XX.