Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 28/12/2018 21:40 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Xuân Kiều (1854-?) người Chánh Trạch, Phù Mỹ, Bình Định, nổi tiếng hay chữ và ngông cuồng. Ông lực học uẩn súc, tài văn hoạt bát song tính tình ưa trào lộng châm biếm, nên trải bao nhiêu khoa, khoa nào vào trường tư cũng bị quan trường đánh hỏng. Tức mình bỏ thi, theo ghe đi ngao du khắp trong Nam ngoài Bắc. Qua lại những nơi phiền ba đô hội cùng khách phong lưu, cụ mang phải bệnh nghiện a phiến. Tài ba cũng như tài sản lần lần tan theo khói mây.

Đến năm Ất Dậu (1885), kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn, cụ mới giật mình tỉnh ngộ. Bởi chiếu Cần Vương vừa ban bố, cá sĩ phu trong nước đều rập nhau. Kẻ đem tài thao lượt ra diệt thù, kẻ đem tài kinh luân ra cứu quốc. Cụ nghĩ mình cũng mang danh học thức như người, mà trong lúc quốc gia hữu sự lại đành đắm mình trong vòng truỵ…