15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Thảo (99 bài)
- Phi Tuyết Ba (74 bài)
- Phạm Đình Ân (44 bài)
- Từ Kế Tường (41 bài)
- Nhược Thu (126 bài)
Tạo ngày 18/02/2020 10:00 bởi tôn tiền tử
Tô Đông Hải sinh năm 1946 tại Hà Nội, là nhà thơ, nhạc sĩ. Ông nổi tiếng với một số bài hát viết thiếu nhi.