Cũng vẫn cây đa đứng ở đầu làng
Như bao cây đa khác
Rễ xuyên qua tầng đất
Xuyên qua tầng dày thời gian
Cứ băn khoăn khúc nổi, khúc chìm...

Cây đa xoè tán lá lặng im
Sự lặng im từng trải...
Những binh đoàn bắt đầu từ đây
Những trận đánh bắt đầu từ đây
Rễ lan dài lặng im

Như tượng đài uy nghiêm
Bàn tay xoè gân guốc
Bám vào mặt đất
Tôi đứng bên chùm rễ màu nâu

Và tán lá xanh rợp mát trên đầu...


1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]