Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tố Hữu (250 bài)
- Chế Lan Viên (549 bài)
- Võ Quảng (81 bài)
- Đinh Hùng (85 bài)
- Nguyễn Xuân Sanh (12 bài)
Tạo ngày 10/03/2007 15:12 bởi Vanachi
Hoàng Lộc (1920-1949) sinh tại Châu Khê, Ninh Giang, Hải Dương, vào bộ đội, làm phóng viên mặt trận, mất khih 29 tuổi vì bệnh lao.

Tác phẩm:
- Từ hoàng hôn đến bình minh
- Lời thông điệp
- Viếng bạn (1947)
- Tuổi xuân, những trang thơ, những cuộc đời (1990)
- Chặn gọng kìm đường số 4 (1948)

 

Tuyển tập chung