Tặng các chiếc xe của chú bộ đội

Bim bim bim bim
A con ngựa Din
Đã về đầu xóm
Bờ tre lả ngọn
Ôm Din vào lòng
Ó Mỹ đảo vòng
Tìm Din chẳng thấy
Nó đã rút chạy
Din nằm yên đây
Bụi đỏ bám đầy
Quệt tay thành vệt
Bùn lấm bê bết
Cả mũi, cả đầu.
Bị bom ở đâu
Bay mất tai đấy?
Thương Din biết mấy
Thành thùng bom bi
Mà Din vẫn phi
Qua đường bom nổ
Hố sâu tiếp hố
Qua ngầm lũ dâng
Cây rừng trôi băng
Qua đường mới vá
Gập ghềnh hốc đá
Qua cầu phao thưa
Tròng trành đêm mưa...
Càng yêu Din quá
Này em cài lá
Phủ kín lưng Din
Nằm ngủ cho yên
Có súng trực chiến
Bọn ó Mỹ đến
Bắn nó rụng rời.
Trời đã chiều rồi
Ngực căng biển đỏ
Din phi trong gió
Tung bờm lá xanh
Chào Din vút nhanh
Lao ra phía trước...


Din (zil) là tên một loại xe tải đa dụng có xuất xứ từ Liên Xô, được quân đội ta sử dụng nhiều trong kháng chiến chống Mỹ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]