Cáo gặp mèo ngày nọ
Một buổi chiều mùa thu
Cáo khoe có nghìn cách
Để trốn thoát kẻ thù

Còn mèo thì khiêm tốn
Nói rằng mình xưa nay
Chỉ có mỗi một cách
Là leo trốn trên cây

Vừa nói xong, xuất hiện
Cả một bầy chó săn
Mèo leo lên cây trốn
Không một chút phân vân

Còn cáo thì bối rối
Không biết dùng cách nào
Trong nghìn cách đang có
Nên cuối cùng, buồn sao

Cáo bị thợ săn bắt
Ngồi trên cây, chú mèo
Nhìn cáo nhốt trong cũi
Bèn nhẹ nhàng nói theo:

“Lắm cách thì khó chọn
Nhiều thầy thì rầy ma
Thà một cách chắc chắn
Và an toàn như ta!


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015