Quả bưởi non nhỏ
Lựa cho vừa tay
Hơn chục chiếc đũa
Là chơi được ngay.

Oẳn tù tỳ nhé
Cùng xoè tay xinh
Ai thắng chơi trước
Lần lượt chúng mình

Chuyền chuyền chuyền một
Chuyền chuyền chuyền hai
Tay nhanh thoăn thoắt
Mắt tinh lựa bài.

Lựa sai mất lượt
Quả rơi xuống sân
Là thua đấy nhé
Hoặc chờ thêm lần.

Trò chơi chắt chuyền
Một thời thơ nhỏ
Chân trần ai nhớ
Góc sân vườn xưa...


21-2-2020