Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2013 22:21

Tôi đi ai gửi lòng theo
Tắm vàng ngọn sóng rung chiều Tiền Giang
Bởi thương từng chuyến đò ngang
Đôi bờ cuộc sống thơ sang lại về

Mỗi ngọn gió nói những chi
Lắng từng ngọn sóng thầm thì cùng tôi...

Thơ hay nói hộ lòng người
Câu thơ chín tự lẽ đời bật ra
Lòng ai thơ gói làm quà
Cả trời gió tím cánh hoa lục bình


Nguồn: Ngô Viết Dinh, Thơ tình, NXB Văn học, 1991