Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 20:35

Đỏ chon chót:
Hoa mào gà
Trắng ngà ngà:
Nõn cải bắp
Tím ngăn ngắt:
Trái mồng tơi
Sáng ngời ngời:
Đèn ngày hội
Tươi roi rói:
Ngói ra lò
Tròn vo vo:
Bánh trôi nước
Chua giôn giốt:
Lá chua me
Xanh lè lè:
Mắt mèo mướp
Trơn tuồn tuột:
Cháu thuộc bài
Dải dài dài
Ồ: kẹo kéo!...


Nguồn: Đặng Hấn, Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993