Chỉ biết đi, biết chạy
Sao gọi là con ?
Thổi kèn ó...ò...o
kèn hay gà trống?
Chuyên bò ngang rất thẳng
Sao gọi là con cua?
Không lựa chọn hơn thua
Sao gọi là con kén?

Đứng hiên ngang cao thẳng
Sao gọi là cây xoài
Không buồn nhớ thương ai
Gọi sầu riêng sao được?
Không có một điều ước
Sao gọi là cây
Chưa giải toán bao giờ
Sao gọi là cây ?


Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993