Con ve bằng đốt ngón tay
Chứa trăm băng nhạc chưa đầy bụng đâu

Tại sao lại bảo ve sầu
Nhạc ve nhuộm đỏ một màu phượng vui!


Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993