Bơi qua đại dương rộng lớn
Chú thuỷ thủ trở về nhà.
Tặng vườn thú cô khỉ nhỏ
Từ châu Phi xa thật xa

Cô khỉ ngồi buồn rầu lắm
Suốt chiều cho đến tận đêm
Lặng thầm hát cho mình mãi
Một bài ca thật êm đềm.

“Phương Nam xa xôi nóng nực
Cọ với cây bụi mọc dày
Các cô bạn tôi léo nhéo
Chơi đánh đu bằng đuôi dài.

Phương Nam quê tôi nhiều chuối
Thật ngọt ngon đến ngất ngây.
Quê tôi chỉ toàn là khỉ
Chẳng nhiều người như ở đây”