63.83
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1659)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/03/2007 00:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/07/2008 09:36

Сказка о глупом мышонке

Пела ночью мышка в норке:
- Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.

Отвечает ей мышонок:
- Голосок твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи!

Побежала мышка-мать,
Стала утку в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя утка,
Hашу детку покачать.

Стала петь мышонку утка:
- Га-га-га, усни, малютка!
После дождика в саду
Червяка тебе найду.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Слишком громко ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала жабу в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя жаба,
Hашу детку покачать.

Стала жаба важно квакать:
- Ква-ква-ква, не надо плакать!
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень скучно ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Тетю лошадь в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя лошадь,
Hашу детку покачать.

- И-го-го! - поет лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала свинку в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя свинка,
Hашу детку покачать.

Стала свинка хрипло хрюкать,
Hепослушного баюкать:
- Баю-баюшки, хрю-хрю.
Успокойся, говорю.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Очень грубо ты поешь!

Стала думать мышка-мать:
Надо курицу позвать.
- Приходи к нам, тетя клуша,
Нашу детку покачать.

Закудахтала наседка:
- Куд-куда! Не бойся, детка!
Забирайся под крыло:
Там и тихо, и тепло.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Нет, твой голос не хорош.
Этак вовсе не уснешь!

Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя щука,
Hашу детку покачать.

Стала петь мышонку щука -
Hе услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно, что поет...

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Hет, твой голос нехорош.
Слишком тихо ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала кошку в няньки звать:
- Приходи к нам, тетя кошка,
Hашу детку покачать.

Стала петь мышонку кошка:
- Мяу-мяу, спи, мой крошка!
Мяу-мяу, ляжем спать,
Мяу-мяу, на кровать.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Голосок твой так хорош -
Очень сладко ты поешь!

Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Chú chuột ngốc nghếch
Đêm chuột mẹ ru con:
- Nào, ngủ đi, đừng khóc,
Mai mẹ cho bánh mì
Và thêm ba hạt thóc.

Chú chuột con trả lời:
- Mẹ ru con khó ngủ.
Mẹ hãy đi ra ngoài
Thuê cho con bà vú.

Chuột mẹ chạy đi tìm
Thuê vịt bầu làm vú:
- Cô vịt ơi, nhờ cô
Ru cho con tôi ngủ.

Cô vịt ru: - Ngủ đi,
Đừng thức khuya như thế.
Mai trời mưa ra vườn
Cô tìm cho chú dế.

Nhưng chú chuột ngốc ngếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng của cô khàn quá,
Và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê ễnh ương làm vú:
Ễnh ương ơi, nhờ bà
Ru cho con tôi ngủ.

Ễnh ương ru: - Ộp ộp,
Đừng khóc nữa, chuột con.
Mai ra ao bà bắt
cho chú muỗi rất ngon.

Nhưng chú chuột ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng của bà buồn quá,
Và bà hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê ngựa ô làm vú:
- Ngựa ô ơi, nhờ ông
Ru cho con tôi ngủ.

- Hí, hí, hí, - ngựa ô
Vừa hí vang vừa dỗ -
Hãy ngủ ngoan, chuột con,
Mai bác cho bó cỏ.

Nhưng chú chuột ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng bác nghe sợ quá,
Và bác hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê lợn sề làm vú:
- Lợn sề ơi, xin nhờ
Ru cho con tôi ngủ.

Lợn sề bắt đầu ru
Chú chuột con khó tính:
- Ụt ịt, ụt ịt, im!
Ngủ đi, không được tỉnh!

Chú chuột con ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng của cô thô quá,
Và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê cô gà làm vú:
- Cô gà ơi, nhờ cô
Ru cho con tôi ngủ.

- Cục, cục ta cục tác!-
Cô gà ru rất to –
Cánh ta đây, hãy lại
Mà nằm im, đừng lo.

Nhưng chú chuột ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng của cô chán quá,
và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê cá măng làm vú:
- Cá măng ơi, xin nhờ
Ru cho con tôi ngủ.

Cá măng bắt đầu ru,
Giương vây và há miệng,
Ru rất lâu, rất lâu
Mà không ai nghe tiếng.

Chú chuột con ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng của cô bé quá,
Và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê cô mèo làm vú:
- Cô mèo ơi, nhờ cô
Ru cho con tôi ngủ.

Cô mèo ru: - Meo meo,
Nào chuột con yêu quí,
Hãy ngủ ngoan, meo meo,
Nào ngủ ngoan cùng chị.

Chú chuột con ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
- Giọng của chị êm lắm,
Và chị hát rất hay.
Một lúc sau chuột mẹ
Chạy lại tìm chuột con
Thì than ôi lúc ấy
Chú chuột đã không còn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hang đêm cô chuột thầm thì:
– Con ngoan nào hãy ngủ đi,
Mai mẹ cho con mẩu nến,
Lại thêm miếng vỏ bánh mì.
Chuột con thỏ thẻ: – Mẹ ơi
Giọng mẹ sao mà nhỏ quá,
Mẹ tìm một cô trông trẻ,
Để cô ấy hát con nghe!

Chuột mẹ tìm cô trông trẻ,
May sao gặp thím vịt bầu:
– Thím ơi, mời sang nhà cháu,
Đưa nôi chuột nhỏ đêm thâu.
Thím vịt hăng hái bắt đầu:
– Cạc cạc, ngủ đi cháu tôi!
Mai ra vườn khi mưa ngớt
Cô tìm con giun cháu chơi.
Chuột ngốc ngếch đang ngái ngủ
Thỏ thẻ bảo vịt: – Thím ơi,
Bài hát này con không thích,
Giọng thím hát to quá thôi!

Chuột mẹ tìm cô trông trẻ,
May sao gặp cóc trên đường:
– Chị ơi, sang nhà tôi nhé,
Đưa nôi chuột nhỏ đêm trường.
Chị cóc bắt đầu trịnh trọng
Nghiến răng kèn kẹt: – Ngủ thôi!
Yên một giấc lành đến sáng,
Mai bác cho cháu con ruồi.
Chuột ngốc ngếch đang ngái ngủ
Thỏ thẻ bảo cóc: – Bác ơi,
Bài hát này con không thích,
Giọng bác hát buồn quá thôi!

Chuột mẹ tìm cô trông trẻ,
May sao gặp ngựa đang ngồi:
– Cô ơi, sang nhà tôi nhé,
Đưa nôi chuột nhỏ giúp tôi.
Cô ngựa hí vang cả xóm:
– Ngủ nào, chuột nhỏ, ngủ ngay!
Nghiêng bên phải yên đến sáng,
Mai cô cho bao mạch đầy.
Chuột ngốc ngếch đang ngái ngủ
Thỏ thẻ bảo ngựa: – Cô ơi,
Bài hát này con không thích,
Giọng cô nghe sợ quá thôi!

Chuột mẹ tìm cô trông trẻ,
Gặp ngay dì lợn béo tròn:
– Dì ơi, sang nhà tôi nhé
Đưa nôi hát ru chuột con.
Dì lợn khàn khàn ụt ịt:
– Ngủ nào, chuột nhỏ, ngủ say!
Ngon một giấc lành đến sáng,
Nín đi, dì bảo nghe ngay.
Chuột ngốc ngếch đang ngái ngủ
Thỏ thẻ bảo lợn: – Dì ơi,
Giọng dì hát con không thích,
Bài hát ngốc nghếch quá thôi!

Chuột mẹ xem chừng đã mệt
May sao lại gặp chị gà,
Liền gọi: – Giúp tôi, mơ nhé
Dỗ con, và hát đưa nôi.
Chị mái mơ liền cục tác:
– Ngủ nào, đừng sợ, cháu ơi
Cô giấu cháu vào dưới cánh,
Ấm áp êm ái nhất đời!
Chuột ngốc ngếch đang ngái ngủ
Thỏ thẻ bảo gà: – Cô ơi,
Giọng cô hát không hay mấy,
Làm sao mà ngủ được đây!

Chuột mẹ thôi đành tiếp tục
Đưa chị Cá Măng về nhà:
– Cá Măng ơi giúp tôi nhé
Ru chuột nhỏ ngủ trong nôi.
Cá Măng nhiệt tình cố gắng,
Mở miệng, rồi mấp máy môi.
Nhưng bài hát nào có thấy
Chẳng nghe được tiếng à ơi…
Chuột ngốc nghếch đang ngái ngủ
Thỏ thẻ bảo cá: Chị ơi,
Giọng chị sao mà nhỏ thế,
Em chẳng nghe thấy gì này!

Chuột mẹ lại tìm bảo mẫu,
Gặp mèo đang đi loanh quanh
– Mèo ơi, sang nhà tôi nhé,
Đưa nôi chuột nhỏ, dỗ dành.
Mèo cất giọng sao mà ngọt:
– Meo-meo, ngủ nhé, cháu tôi!
Meo-meo, nào cùng nằm nhé,
Giường ấm đệm êm sẵn rồi.
Chuột ngốc nghếch đang ngái ngủ,
Thỏ thẻ bảo mèo: – Cô ơi!
Giọng cô hát nghe ngọt thế –
Bài hát dịu êm quá thôi!

Chuột mẹ chạy vội đến bên,
Nhìn xuôi nhìn ngược khắp giường,
Mới đấy mà nay đã mất
Chuột con ngốc nghếch đáng thương…

15.00
Trả lời