11.00
Nước: Anh
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (2 bài)
Tạo ngày 06/02/2019 07:48 bởi hongha83
George MacDonald (1824-1905) là nhà văn, nhà thơ người Scotland, Anh quốc, sinh ở Huntly và mất ở Ashtead. Thời trẻ ông từng là mục sư, nhưng sau đó đã từ nhiệm, và từ năm 1853 sống bằng nghề giảng dạy và viết lách. Ông viết rất nhiều nhưng nổi danh ở mảng văn học huyền ảo cho thiếu nhi. Có thể coi MacDonald là nhân vật tiên phong trong lĩnh vực văn học huyền ảo. Các sáng tác của ông có ảnh hưởng lớn tới nhiều tác giả danh tiếng như C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, W. H. Auden... Một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt

Tác phẩm
- Sau lưng gió bấc (At the back of the North wind), Nguyễn Như Quỳnh dịch, NXB Hội nhà văn, 2016
- Công chúa Iren và lũ yêu tinh (The princess and the goblin), Hàn Băng Vũ dịch, NXB Văn học, 2018