Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/12/2016 08:24 bởi hongha83
William James Linton (1812-1897) là nhà điêu khắc gỗ, hoạ sĩ phong cảnh, nhà cải cách chính trị, tác giả hồi ký, tiểu thuyết, thơ và truyện phi hư cấu người Anh. Ông sinh ở Mile End, phía đông London (Anh) và mất ở Hamden (Mỹ).