Dưới trời trăng sáng
Nào đứng vòng tròn
Mèo, chuột ở trong
Vờn nhau đuổi bắt.

Bao nhiêu con mắt
Bao nhiêu nụ cười
Chê chú mèo lười
Ê cô chuột nhắt.

Mèo nhanh đuổi bắt
Chuột luồn qua tay
Ô kìa lạ thay
Chuột thành mèo nhé.

Cười như lắc nẻ
Tay nắm chặt tay
Bạn mệt mình thay
Mèo giờ hoá chuột...


2016