Quả Cau có tai đâu
Sao gọi là Cau điếc

Quả Bí không nhọn sắc
Lại gọi là Bí đao

Mèo có phải quả đâu
Vẫn gọi là Mèo mướp

Dưa leo thành Dưa chuột
Đào tiên gọi: Trứng gà

Rùa biết gọi: Ba! Ba!
Ngay từ khi mới nở


Nguồn: Mùa chim, NXB Hội nhà văn, 2013